Nou límit de velocitat en ciutat

El passat 11 de Novembre es va aprovar el BOE 297 on es publicava la resolució en què es detalla el nou límit de velocitat en ciutat, que entra en vigor 6 mesos després de la seva publicació, és a dir, el 11 de Maig de 2021. Aquests límits depenen de la via per la qual circulem, i s’argumenta a partir de la disminució en el risc de mort per atropellament al reduir la velocitat màxima dels vehicles.

Vies de plataforma única

En aquest tipus de vies, quan la vorera i la calçada estan al mateix nivell el límit de velocitat es fixa en 20 km/h. En aquest cas no trobem massa diferència amb el que ja es donava. En la majoria de casos la velocitat ja estava rebaixada a 20km/h o 30km/h com a màxim.

Vies amb un carril per cada sentit de circulació

Quan ens trobem en una via en que només disposem d’un carril el límit de velocitat quedarà reduït a 30 km/h. Aquest és el cas on més notarem la diferència. Fins ara la velocitat màxima no contemplava els carrils que hi hagi a la via.

Vies amb dos o més carrils per sentit

En la resta de vies, quan tinguem dos o més carrils, el límit de velocitat seguirà sent de 50 km/h. En aquest cas no hi ha cap canvi amb la limitació actual.

Imagte de la DGT per il·lustrar els nous límits de velocitat a ciutat

Altres consideracions respecte al límit de velocitat en ciutat

Per el còmput de carrils no es tenen en compte carrils especials com podria ser el carril bus. Per altra banda l’autoritat municipal té la potestat de elevar el límit de velocitat de 30 km/h a 50 km/h sempre i quan quedi degudament assenyalat.

Hi ha un cas particular que no s’especifica clarament en el reglament. Si tenim una via amb dos sentits de circulació, i per un diposem d’un carril i per l’altre de dos carrils, quin és el límit de velocitat? És evident que per el sentit en el que només tenim un carril serà de 30 km/h. Però què hi ha del sentit per el qual tenim dos carrils? Tot i que es parla de dos o més carrils per sentit de circulació, si en el nostre sentit tenim dos carrils i en sentit contrari només n’hi ha un el nostre límit de velocitat serà de 50 km/h. A continuació adjuntem el vídeo que ha penjat la dgt en què s’expliquen diferents casos i quin és el límit de velocitat en ciutat per cadascún.

Related posts

Leave a Comment