La Llei de Trànsit (2022).

El passat 2 de Desembre de 2021 es va aprovar la nova Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. Aquesta llei modifica diferents aspectes del codi de circulació. A continuació farem un repàs a les principals novetats que es presenten.

Obligatorietat dels guants

Una de les mesures que més polèmica havia aixecat durant el transcurs d’aquest 2021 era la possibilitat de que l’ús dels guants fos obligatori. Sincerament em sembla increïble que una mesura que només serviria per augmentar la nostra seguretat hagi provocat tant rebuig. Crec que avui en dia ningú posa en dubte la obligatorietat del casc o del cinturó de seguretat als cotxes, o els avantatges de l’ABS de sèrie a totes les motos de més de 125cc a Europa. Tot això passa perquè es va fer obligatori per llei.

Sigui com sigui, la nova llei no contempla la obligatorietat d’aquest element per circular. Sí ho és per qui es vol examinar del carnet, que necessitarà casc, jaqueta, pantalons, guants i botes.

Els Airbags

De forma similar s’ha parlat molt de la possibilitat de la obligació de dur airbag. Com en el cas anterior finalment es tracta d’una recomanació, no existint cap obligació legal per el moment en aquesta modificació de la Llei de Trànsit.

De tota manera, és força previsible que en futures modificacions del codi de circulació puguem veure la obligatorietat de l’ús de més elements de seguretat.

Ús de comunicadors

Una de les grans promeses d’aquesta reforma, i que sí podrem trobar. Es permet l’ús de comunicadors certificats o homologats, de manera que no es tracta d’una carta blanca, però per fi ens aporta una seguretat legal en l’ús d’aquests dispositius.

Circular per la vorada en cas d’embús

Aquesta era probablement l’altra gran promesa per al col·lectiu motociclista. No es permet l’ús de la vorada en cas d’embús. Per tant no hi ha cap canvi en aquest aspecte i haurem de fer cua amb la resta de vehicles, entorpint encara més el trànsit.

Límit de velocitat en l’avançament

S’elimina el marge de 20 km/h per avançar, que permetia superar el límit de velocitat en carreteres amb un límit convencional (no reduït).

Aquesta mesura augmenta de forma dràstica la perillositat dels avançaments. Per exemple, diguem que avançat a un vehicle que va a 70 km/h feiem la maniobra a 100 km/h (en una carretera amb un límit de 80 km/h) i triguem 3 segons, en aquest temps recorrem 83 metres, aproximadament. Si aquesta mateixa maniobra la hem de fer a 80 km/h ja trigariem 9 segons a fer el mateix, i recorreríem 200 metres, un 250% més d’espai, augmentant de forma exponencial la possibilitat d’un accident.

Quina motivació té aquesta mesura? S’argumenta que és eliminar la confusió que es podria produir amb aquesta excepcionalitat. Personalment crec que es tracta d’una mesura recaptatòria, i no en forma de multes, sinó que acostumant als conductors a fer servir les autovies i autopistes, que en un plaç breu seran de pagament, com ja fa temps s’està anunciant.

Avançament a ciclistes

En la nova norma serà obligatori, si tenim més d’un carril en el sentit de la marxa, canviar de carril per avançar els ciclistes. En cas contrari seguirà sent necessari mantenir la distància mínima de 1’5 metres.

Zones de Baixes Emissions

La Llei del Canvi Climàtic i Transició Energètica obliga a les ciutats de més de 50.000 habitants a aplicar les restriccions de les ZBE, com les que vàrem comentar quan aquesta es va instaurar a Barcelona.

[td_flex_block_5 art_title_pos=”bottom” info_pos=”bottom” art_excerpt_pos=”bottom” art_audio_pos=”bottom” modules_category=”image” btn_pos=”bottom” hide_audio=”yes” limit=”1″ all_modules_space=”0″ show_btn=”none” post_ids=”558″]

Entrada en vigor

La entrada en vigor d’aquesta Llei de Trànsit serà el 20 de març, 3 mesos després de la seva publicació al BOE.

Related posts

Leave a Comment