Senyalització per a Motoristes. Anàlisi i Opinió.

El passat 19 d’Octubre s’anunciava la prova pilot a la carretera del Pantà de Foix de senyalització de revolts per als motoristes (Enllaç a la nota de premsa). Hem fet el recorregut per comprovar-ne la efectivitat i utilitat, i aquí us en presentem la nostra anàlisi i opinió.

El primer que s’ha de dir és que des de Catalunya en Moto aplaudim qualsevol iniciativa que tingui com a propòsit millorar la nostra seguretat a les carreteres. És per això que ens ha interessat molt aquesta prova pilot.

Aprofitem per agrair al nostre amic Andystires per haver grabat i cedir-nos els vídeos que il·lustren aquest article.

La senyalització

La senyalització per motoristes que es fa servir son un conjunt de dues línies paral·leles transversals a la calçada. Aquestes sempre són a la part interior de la corba i indiquen l’espai que no s’ha de trepitjar.

La pintura i les motos sempre han tingut una mala relació, sobretot en carreteres amb tanta humitat com aquesta, però és evident que d’alguna manera s’ha d’assenyalar, i en la nostra opinió aquesta sembla una bona solució al respecte.

El traçat

El traçat que suggereixen les marques és correcte. No cerca l’àpex de la corba en el seu punt mig sinó més aviat cap als tres quarts de la corba. Això de fet és molt recomanable quan es tracen corbes en carretera oberta. Aporta molta més seguretat al conductor i permet corregir la traçada si és necessari. Alhora evita que s’envaeixi el carril contrari per haver entrat massa aviat a la corba i poguem anar passats si la corba es tanca o no l’hem sabuda llegir.

La nostra anàlisi

Ens agrada la iniciativa perquè persegueix aportar més seguretat als motoristes, alhora que pot servir per formar als més novells a atacar les corbes. El traçat és bo, però aquesta prova pilot té un gran punt en contra.

En els 3’7 kilòmetres que s’han assenyalat, només s’han marcat algunes corbes per evitar que envaïm el sentit contrari. És important, però no es pot simplificar tant la conducció en moto fixant-se només en una part del probelma.

En el següent fragment veiem una corba doble, que s’assenyala correctament, però faria falta alguna senyalització més entre les dues corbes que s’enllacen per indicar que ens hem de separar del centre i aconseguir que es tracin de forma conjunta. Precisament en aquest cas seria millor cercar l’àpex al centre de la primera corba per preparar bé la entrada a la segona, que sí s’hauria de retrassar a les tres quartes parts per millorar la sortida.

La carretera del Pantà de Foix té moltes corbes cegues, a dretes si anem en sentit Castellet, en les que podria ser molt útil aquesta senyalització per evitar una entrada prematura o que ens sorprengui si la corba es tanca repentinament. Com ja es comentava anteriorment, no s’ha buscat solució a aquests casos.

En aquest fragment hi ha una sèrie de corbes enllaçades, començant per una corba cega a dretes. La darrera corba és més tancada i sense senyalitzar. Es demostra que per entrar massa aviat a la corba a la sortida la moto es precipita cap al centre de la calçada. En aquest cas el no assenyalar una corba pot provocar que s’envaeixi el carril contrari en la corba següent.

Conclusions

En resum, creiem que es tracta d’una iniciativa que és positiva i podria ser molt útil, però que s’ha deixat a mitges. Simplifica en excès el problema al centrar-se en només en un aspecte.

Celebrem que s’enfoqui el problema des d’un punt de vista constructiu, i no s’hagi optat per pintar una línia contínua de punta a punta de la carretera. Es crea una excel·lent oportunitat per aportar seguretat i formar als conductors que alhora es malbarata per una execució incomplerta. I quan es parla de seguretat no es pot deixar res a mitges.

Related posts

Leave a Comment