On aparcar la moto a Barcelona?

Recentment s’ha publicat en varis mitjans que a Barcelona se sancionaran les motos que estiguin mal aparcades. La pregunta llavors és obvia: On es pot aparcar la moto a Barcelona?

El més evident és: podem aparcar sempre a les places d’aparcament per motos, i mai si hi ha alguna senyal que ho prohibeixi, ja sigui una línia groga a la calçada o una senyal vertical que prohibeixi explícitament aparcar “inclòs motos a la vorera“.

Es pot aparcar a la vorera?

És habitual que s’aparqui la moto a la vorera, no només a la ciutat comtal, sinó de forma generalitzada. Es pot dir que és una pràctica consentida de forma general, però la pregunta que ens fem és una altra. És normativament correcte aparcar la moto a la vorera?

Sí, sempre que es compleixin unes condicions. Aquestes són no obstaculitzar cap zona de càrrega i descàrrega ni plaça d’aparcament per discapacitats, sortides de parkin ni l’accés a papereres i contenidors, deixant un pas de 50 centímetres entre el límit de la vorera i la moto i no aparcara a les immediacions d’un pas de peatons ni parades d’autobús.

Complint aquestes condicions es pot aparcar a qualsevol vorera?

Depèn de l’ample d’aquesta.

En vies de plataforma única(calçada i vorera son al mateix nivell) o vorera d’ample inferior a 3 metres no es podrà aparcar en cap cas.

Si la vorera medeix entre 3 i 6 metres d’ample (les voreres tradicionals del’Eixample medeixen 5 metres) es podrà aparcar en filera.

Quan la vorera tingui un ample superior als 6 metres es podrà aparcar en semibateria, sempre complint amb els requisits citats anteriorment, i deixant un ample lliure mínim de 3 metres.

Per veure la normativa relativa a on aparcar la moto a Barcelona deixem l’enllaç a la web de l’ajuntament de Barcelona.

Related posts

Leave a Comment